מרכז רבין

בית דרום אפריקה

בית אביחי

מוזיאון ירושלים

בית הכנסת החורבה, ירושלים

בית עד מאה ועשרים

בית המשפט העליון

מקצועיות, נסיון וטכנולוגיה שנחקקו באבן