שער כניסה למרכז דיור מוגן "אחוזת בית הכרם", ירושלים