בדיקת שליפה חיפוי אבן "הקיר הכפול" – ש"י עגנון, ירושלים