בית מורשת משטרת ישראל, מרכז הדרכה משטרת ישראל, בית שמש