מגדל מגורים – ריצוף ופיתוח, רחוב ש"י עגנון, ירושלים