מגדל מגורים – בטון אדריכלי, רחוב ש"י עגנון, ירושלים