מרכז חקר ישראל על-שם יצחק רבין – ריצוף ופיתוח, תל אביב