מרכז פוליסיטי – מרכז הדרכה משטרת ישראל – ריצוף ופיתוח, בית שמש